Szolgáltatásaink

Gazdasági, számviteli és pénzügyi tevékenység

 • Éves költségvetési javaslat elkészítése a közgyűlési döntéshez, a tulajdonosok közös költség hozzájárulásának kiszámítása az Alapító Okirat vagy a Szervezeti Működési Szabályzat alapján, közgyűlés döntése után a közös költség mértékének tulajdonosok részére történő kiközlése.
 • Bankszámlákkal kapcsolatos könyvvezetési feladatok szakszerű ellátása, analitikus nyilvántartás vezetése a tulajdonosi közös költség befizetési kötelezettségről és annak teljesítésről. (Társasházi számlanyitási, közüzemi számlák átirányítási feladatai – ingyenesen.)
 • Nem fizető tulajdonosok rendszeres kiértesítése. Adósságkezelés jogi háttérrel.
 • Az osztatlan közös tulajdonban lévő helyiségek kiadáshoz bérleti szerződések nyilvántartása, a bérlők részére a bérleti díj kiközlése és beszedése.
 • A beérkező és kimenő számlák nyilvántartása.
 • A társasházban karbantartási, felújítási végzett munkák, szolgáltatások számláinak tartalmi és számszaki ellenőrzés utáni kifizetése.
 • A bankszámlák feletti rendelkezési jog gyakorlása a közgyűlési határozatnak megfelelően.
 • A likviditási helyzet folyamatos figyelése, tervezése.
 • A munkabérek, magánszemélyek megbízási és vállalkozási díjának számfejtése, kifizetése – ha van ilyen.
 • NAV (APEH) bejelentkezés és adatmódosítások intézése, az adó- és társadalombiztosítási befizetési és bevallási kötelezettségek teljesítése, (beleértve az iparűzési-, a forrásadót valamint egyéb adókat és járulékokat) egyéb az adózással összefüggő ügyek intézése (határozatok végrehajtása, önellenőrzés és annak nyilvántartása), a jelenlegi szabályozás szerint, elektronikus úton.
 • Az éves mérlegbeszámoló elkészítése.
 • Az éves elszámolás elkészítése és közgyűlés elé terjesztése.
 • A Számvizsgáló Bizottság illetve bármely tulajdonos részére kérése esetén adatszolgáltatás, illetve az iratanyagokba és elszámolásokba való betekintés biztosítása, előre egyeztetett időpontban.
 • Az iratok, okmányok, bizonylatok irattározás rendje szerinti megőrzése.
 • Amennyiben a társasház nem rendelkezik a jogszabályokban előírt könyveléssel, akkor ezeket a – rendelkezésre álló – számlák és bizonylatok alapján a Kft. vállalja ezek pótolását. (Külön díjazás ellenében.)
 • A Kft. könyvelési tevékenységhez a „Profi” könyvelő programot használja, a kifizetések, utalások banki terminálon keresztül történnek.

Az átláthatóság érdekében „Házipénztár” és készpénzforgalmat nem bonyolítunk, minden kifizetés csak bankon keresztül történő átutalással történhet.

Jogi tevékenység

 • A törvényesség betartása és betartatása.
 • Eljárás a hátralékos tulajdonosokkal szemben.
 • Jelzálogjog bejegyeztetése, nyilvántartása, törlése (illetékköteles).
 • Jogi képviselet – külön megbízás alapján.
 • Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft, külsős ügyvédi munkát, önköltségi áron számlázza tovább, jutalékot nem szed.

Szervezési tevékenység

 • A közgyűlés összehívásával és lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása, a közgyűlési anyagok elkészítése, irattározása (meghívók, jelenléti ívek, meghatalmazások, megbízások, jegyzőkönyvek).
 • A közgyűlési jegyzőkönyvek (határozatok) tulajdonosok részére történő biztosítása, a társasház közgyűlésének, vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a döntése, illetve a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény 39.§. (3) illetve annak 2009.évi módosítása alapján.
 • A tulajdonosok részére előre egyeztetett időpontban félfogadás biztosítása.
 • A közgyűlés által választott bizottságok működésének segítése, a jó együttműködés biztosítása.
 • A munkáltatói jogkörben a munkavállalók kiválasztása, a Számvizsgáló Bizottsággal egyetértésével (gondnok, házfelügyelő, takarító stb.).

Ellenőrzési tevékenység

 • A munkavégzések ellenőrzése.
 • A tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése.
 • A közmű-fogyasztásmérők leolvasásának ellenőrzése.

Műszaki tevékenység

 • Az épületek műszaki állapotának felmérése, figyelemmel kísérése, a műszaki bejárások alapján a javítási, karbantartási és felújítási feladatok meghatározása, a Számvizsgáló Bizottság bevonásával.
 • Intézkedés az azonnali beavatkozást igénylő hibák-, valamint az életveszély elhárítására.
 • Az elfogadott éves költségvetésnek, illetve a közgyűlési döntéseknek megfelelően a karbantartási és felújítási munkák elvégzésére árajánlatok beszerzése, vállalkozási szerződések megkötése, a munkavégzés ellenőrzése, átvétele, a számlák kifizetése.

 

 • A vállalkozók referenciáinak ellenőrzése.
 • Az épület üzemeltetéséhez szükséges karbantartási szerződések megkötése.
 • Az épület üzemeltetéséhez szükséges, rendeletekben előírt, illetve szükségessé váló szakvélemények megrendelése, és a szakvélemények alapján javaslat a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
 • Biztosítási káresemények bejelentése és rendezése.

Biztosítási szerződés megkötésében jutalék nélküli segítséget nyújtunk.

 • Műszaki ellenőri feladatok megszervezése – külön megbízás alapján.
 • Az eltelt évek során a Kft. valamennyi szakmában kialakította azon kapcsolatait, melyek alapján több vállalkozóval végeztet felelősen különböző üzemeltetési, karbantartási, felújítási munkákat, az alábbi szakmákban:
 • Víz-, csatornaszerelés, gázszerelés, villanyszerelés, tetőfedés, tetőszigetelés, ereszcsatorna szerelés, javítás alpintechnológiával, kőműves, burkoló, épületasztalos és lakatos munkák.

Amennyiben a társasház rendelkezik lifttel…

 • Liftszerelő, karbantartó, karbantartás ellenőr, felügyelő és távfelügyelet üzemeltető.

Amennyiben a társasház rendelkezik közös hőközponttal…

 • Kazánszerelő, karbantartó.

Egyéb szolgáltatások

 • Takarító, kertész.
 • Kéménybélelés.
 • Tűzvédelmi és villámvédelmi szakvélemény készítése a lakóépületekre vonatkozó előírás szerint.
 • Statikus, műszaki ellenőr, építész, igazságügyi szakértő.