Bemutatkozunk

Az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaságot – mint egyszemélyes gazdasági társaságot – a Budavári Önkormányzat jogelődje, az I. kerületi Polgármesteri Hivatal alapította 1993-ban. A társaság törzstőkéje 3 M Ft.

I. kerületi Házgondnoksági Kft. fő tevékenysége, társasházak teljes körű üzemeltetése:

társasházak közös képviselete,
társasházak könyvvezetése,
karbantartási és felújítási munkák előkészítése, bonyolítása,
üzemfenntartás (takarítás, közüzemi szolgáltatásokkal, központi berendezésekkel kapcsolatos tevékenység) szervezése és bonyolítása,
gyorsszolgálat, hibaelhárítás megszervezése.
Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. által kezelt társasházak döntő többsége Budapest I. kerületében található, emellett a Kft. képvisel házakat a II., a XI. és a XII. kerületben is.

Az I. ker. Házgondnoksági Kft. nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt, köz- és egyéb tartozása nincs, peres, vagy más eljárás nem folyik ellene, működésének pénzügyi háttere stabil.

Háttér: biztos ALAPOK

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. munkatársai felkészült, ingatlankezelői, társasházkezelői, illetve, mérlegképes könyvelői végzettséggel, naprakész ismeretekkel és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező, közép-, vagy felsőfokú végzettségű szakemberek. Van közöttük építészmérnök, gépészmérnök, közgazdász, jogász.

Valamennyi munkatárs tulajdonosi szemlélettel látja el feladatát, mely nagyban hozzájárul a társasházak gazdaságos, korrekt, áttekinthető működtetéséhez.

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. szakmailag felkészült, megbízható, reális árakat alkalmazó kivitelezői kapcsolatokkal rendelkezik. A kivitelezőink többsége közbeszerzési pályázatokon győztes vállalkozók. Ezen vállalkozók különböző szintű felújítási és karbantartási munkák elvégzésével bizonyították alkalmasságukat.

A gyorsszolgálati munkák elvégzésére az I. kerületi Házgondnoksági Kft. két vállalkozással is szerződéses kapcsolatban áll, amelyek nemcsak a szokásos munkaidőben, hanem munkaidőn túl, munkaszüneti- és ünnepnapokon is ügyeletet tartanak az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítására.

Kiemelten fontosnak tartjuk a pályázati és egyéb finanszírozási lehetőségek felkutatását és alkalmazását.

A társaság irodája jól megközelíthető helyen, Budapest, I. ker. Pálya utca 7. sz. alatt található.

Ami az I. kerületi Házgondnoksági Kft.-t a többi társasházkezelő cégtől megkülönbözteti: a BIZTONSÁG

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. munkáját, működését 3 tagú, a tulajdonos által választott Felügyelő Bizottság és kirendelt Könyvvizsgáló rendszeresen ellenőrzi, amely más, hasonló szolgáltatást kínáló vállalkozásokra nem kimondottan jellemző.

Ügyfeleink anyagi biztonsága érdekében a Kft. fedezetet nyújtó felelősségbiztosítással rendelkezik, az általunk – tevékenységi körünkbe tartozóan – elkövetett károk megtérítésére, amelyet idáig még sohasem kellett lehívnunk.

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. üzletpolitikájára – az önkormányzati tulajdon miatt – nem elsősorban a profitra való törekvés a jellemző, mert a tulajdonos nem az osztalék felvételében, hanem sokkal inkább cégének stabil működésében, illetve a kezelt társasházban tulajdonosok, és lakók elégedettségében, a társasházak javuló állagában határozza meg elvárásait.